Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Οδηγός επιδιόρθωσης w995 - Repair guide

Επειδή πολλοί ζήτησαν ένα οδηγό επιδιόρθωσης του κινητού 
Εδώ θα βρείτε πως να αποσυναρμολογήσετε το κινητό σας και να αγοράσετε τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την επιδιόρθωσή του


Click the link above to see how to repair your phone and purchase what you need to fix it.


Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Όλα τα κόλπα για Sony Ericsson συγκεντρωμένα

*#0000# - Reset language back to english
>*<<*<* (>= move joystick right, <=vice versa *=press * key) --> Service Menu
Hold # --> Silent mode
* , right key --> Lock keypad
+ or - while clock is active -->Highlight clock
+ or - in standby --> view phone info
Left joystick --> Write message (default)
Up joystick --> Media player (default)
Down Joystick --> Contacts (default)
Right joystick --> create custom shortcut if not already set
Press any no. then # -->Brings up call from SIM list

http://katharma81.blogspot.gr/2013/01/extra.html


Menus:
C --> delete selected item
+ or - --> increase volume if media is playing
Hold back button--> return to stand by
Settings>Calls>Time & cost>Messages counter --> Number of sent messages
Settings>Calls>Time & cost>Data counter --> Sent/Recived Data counter

Menu Shortcuts:
1 --> Play now
2 --> Internet services
3 --> Entertainment*
4 --> Camera
5 --> Messaging*
6 --> Media Player
7 --> File Manager*
8 --> Contacts
9 --> Radio
* --> Calls
0 --> Organizer*
# --> Settings*

Camera:
1 ---> picture size
4 --> Macro mode
7 --> night mode
* --> light
up or down --> switch video/stills
+ or - --> adjusts brightness
The Light will flash brighter once the picture is taken.
Taking pictures in full res. or with effects may cause it to lag.

Receiving call:
+ or - or # --> mute ringtone
Hold + or - ---> reject call

Media player:
Silent turned on, media still plays with sound
Fullscreen video--> More>Fullscreen
Settings>General>Music Button --> Change Media button function Radio/Media player
> --> next track
< --> previous track
^ --> pause
+/- --> adjust volume
hold + --> previous track
hold - --> next track
hold > or < --> to scroll back forward media
* and then "lock keys" to lock whilst playing (still able to use +/- to navigate).
Pause video>menu>capture frame -->Capture Video Frame (saved in pic folder must be done in media player).
Press down when u are playing a movie in the mediaplayer and it will go in slow motion.

Radio:
# --> Allows you to type in the radio station instead of scrolling through.

Memory:
Be sure to format a blank memory card via the phone before use.
Filemanger>More>Format

Check overall memory--> Filemanager>more>memory status

During Call:
Hold C -->mute/unmute

Misc.:
If you run out of SMS memory --> Remove your sent messages, without needing to delete inbox messages.

Hold + Or - in input text screens --> Highlight text

Creating contact pictures --> Zoom in on the face and save as large. Did not try saving as small or other size, so dont know how it will appear.

Quick Bluetooth --> Assign one of the Navigation key shortcuts to bluetooth "Turn on". This way, whenever you press up for example, bluetooth turns on/off.

Quick Add Number --> Type in number then goto "Other" > Save nr. > New contact.

USB Charger takes longer than Wall Charger. The USB charger also doesn't fully charge the phone.

Find out firmware --> Access service menu (see above) then goto service info>software info and it should be on the top line.

Text Files:
Handling .txt files:

* txt files are saved in web pages\save_pages folder.
* You can create .txt files with a windows Notepad or any word processing file and then send the file via USB to the folder mentioned above.
* I've noticed that if a Nokia sends me a txt file, when its opened the first letter of the message appears only. It appears that the text message body is saved in the filename, therefore, a long filename will not appear. Thus to view the message, after it has been save in the saved pages folder, view it's information, and the message will be seen in full. I have experienced this with one user, I'm not sure if the user deliberately types the message in the filename field or if thats how nokia works.
* Another way of creating text files is by using word and savnig them as a web page(htm). This is useful if you are using foreign characters, as they will sometimes not appear if saved as .txt.

K700 Tips and Tricks:

Standby Screen:
*#0000# - Reset language back to english
>*<<*<* (>= move joystick right, <=vice versa *=press * key) --> Service Menu
Hold # or c --> Toggle silent mode
More --> Quick options
+ Or - --> Phone Status
+ Or - when clock is showing --> Turns on backlight
Pressing # and * --> Brings up screen saver
Pressing 7 and 9 -->brings up 9p
*#06# --> Brings up IMEI No.
More>Shortcuts --> To change joystick shortcuts
+ Or - Then [Number] --> Quick set volume level e.g. +8 to set at 8.

Menus:
Press letter in address book--> Goto name beggining with that letter.
Hold down number --> Will take you to the contact with that speed dial in address book.
You can use keypad for fast navigation.


Camera:
1 --> Toggles Picture size
2 --> Toggles Nightmode
3 --> Toggles Special Effects
4 --> Toggles Self Timer (not in vid)
5 --> Toggles Flashlight
Joystick Up Or Down --> Toggles Zoom
-video mode: 176 - 2x zoom - 128 - 2x 4x zoom
-pic mode: 320 - 2x zoom - 160 - 2x 4x zoom
Put phone in silent --> Mutes camera noise (only on some phones)
Hold * and move joystick down --> Lowers brightness
Hold 0 and move joystick up-->Increases brightness
Use binoculars> Get more than 4x Zoom
Press C after photo taken --> Delete w/o the need to browse through the folders.

Media player:
+ Or - during radio and locked --> Changes radio station when phone is locked.
1 --> Shows estimated time left (seconds)
2 --> Turns it back to normal time view (seconds already past).
Hold + Or - --> Next Track
Use folders --> Organise music e.g. rock and/or get rid of ringtones (create music folder).
*>More -->Can lock keys w/o minimizing.

Misc.:
Find out firmware --> Access service menu (see above) then goto service info>software info and it should be on the top line

Supports Animated wallpapers

Joystick can be customised, ALL four directions.

Settings> display> light> automatic --> Turn the screensaver clock on.

Left softkey when playing slide show -->Pauses slide show.

Create New Bookmark >Name: Sms >URL: sms: >Save >Set Bookmark as Homepage --> Set online Key for SMS.

Name: Email >URL: mailto: --> Same as above but for email.

Hold * >get p- used for skipping voice automated phones e.g. instead of phoning 603123456 then pressing 32 to goto thoes options dial 603123456p3p2.

Send txt file to others folder>send via mms -->Can read txt files.

More when viewing picture --> photo editor (only avliable on 160*120 sized pics).

Photo editor> + Or - --> Effects (ripple, emboss etc).

When replying to txt>More > Add Item > Original Message --> Include original message.

When recieveing a call> - Or + --> Will stop both the vibrate and the ringtone but it will not reject the call.

During call press + then - --> Increases volume to max.

Hidden smilies (in sms):
:-x --> Hidden Kiss Smiley.
:-] --> widesmile
:-[ --> widefrown
[:] --> Robot


Standby Screen:
*#0000# - Reset language back to english
>*<<*<* (>= move joystick right, <=vice versa *=press * key) --> Service Menu
< --> leads to the first item on shortcut list
Holding down corresponding number on the keypad --> Will lead you to the corresponding name in your address book. ie: holding down #5 will lead to letter "j" on your book.
# --> Brings up screen saver.
More>Post --> Can post notes.
+ Or - --> Phone Status
Press # then no. --> Goes to no.'s contact on sim.
Hold < --> SMS Popup.
Hold C --> Silent mode

Menus:
Hold back --> Returns to standby screen

Contact edit:
*1 -> cut
*2 -> copy
*3 -> paste

Camera:
1 --> Toggles Picture Size
2 --> Toggles Nightmode
3 --> Toggles Special Effects
4 --> Self Timer
Up Or Down --> Adjusts Brightness

Misc.:
On the calendar, you can set your phone to switch profiles at a given date and time using the autoswitch option.

Put frequent text recipients as an individual group. ie group:"john" members: john -->Quick SMS Recipients.


P Series Tips and Tricks:

Flip Closed then Jog-Up * Jog-Down Jog-Down * Jog-Down * --> Service menu.

Goto the Control Panel > Connections > Internet Accounts > Other tab >Preferred mode to GSM only --> Increase Battery Life.

File manager> open image> choose the folder that the pics are in> check the pictures you want to hide> click on file> properties> check the hidden box --> Hide Pictures.

If you ever find your icons (apps residing in memory stick) missing out all a sudden, don't reset you phone but simply reload your memory stick.

*#06# --> Shows IMEI No.

Flip Closed then jog dial down * * jog dial down --> Network Lock Menu. Becarfull :Do not mess around in this setting as you could end up permanently locking your phone!

You can have animated gifs for fliped closed wallpaper.

Hold C --> Silent Mode

**61*VoicemailNumber*11*delay#[SEND] --> Diverts unanswered calls to voicemail after a set delay The delay can be anything from 5-30 seconds. Your VoicemailNumber must be your actual voicemail box. Not the short code i.e 121 for example **61*+44123456*11*30# will divert to +44123456 after 30 seconds.

Battery Tap the battery icon in the bottom right and click Settings. Click on the Screen tab and set the Screen saver to None. Click on the Power tab. Set the Light to Auto, Light (car) to Off. Set Power save to either Clock or Blank and Activate after 2-3 minutes. --> Increase Battery Life

View SMS> edit> Show subject --> See more sms in one page.

Flip Closed> Hold Options key --> Go straigt to applications menu.

If you open the flip during a call, the speakerphone function is activated. This lets you continue the conversation while using other functions of the phone.

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Tips & Tricks για το W995

Συμβουλές και κόλπα για το Sony Ericsson W995
(Γενικά για Sony Ericsson κινητά)
Tips & Tricks for Sony Ericsson mobile phone
(W 995)

Διαβάστε επίσης http://katharma81.blogspot.gr/2013/01/extra.html

Μπορείτε να μπείτε στο μενού ¨Υπηρεσία¨ απλά πατώντας
>*<<*<*
(Δεξιά,Αστερίσκος,Αριστερά,Αριστερά,Αστερίσκος,Αριστερά,Αστερίσκος)
Το ίδιο γίνεται και αν πατήσετε
*<*>*<<*<*
(Αστερίσκος,ΑριστεράΑστερίσκος,Δεξιά,Αστερίσκος,Αριστερά,Αριστερά,Αστερίσκος,ΑριστεράΑστερίσκος)

Πληροφορίες για SIMLOCK
< * * <
(Αριστερα,Αστερίσκος,Αστερίσκος,Αριστερά)

Για να δείτε το ΙΜΕΙ σας 
*#06#
(Αστερίσκος,Δίεση,Μηδέν,Έξι,Δίεση)
Σε περίπτωση κλοπής του κινητού

Τί μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση που δε θέλουμε να κλείσουμε το κινητό μας, αλλά θέλουμε να δείχνει όλη την ώρα κατειλημμένο; Μπορούμε να δώσουμε την εντολή δικτύου *21* (πρόθεμα κάποιου τηλ.) # (π.χ. *21*6945#). Αν δώσουμε ολόκληρο κάποιο αριθμό, τότε θα γίνεται πάντα προώθηση σ’ αυτόν τον αριθμό και όποτε απαντάται η κλήση μας θα χρεωνόμαστε και εμείς. Η παραπάνω προώθηση απενεργοποιείται πολύ απλά πληκτρολογώντας #21#.

Συντόμευση για επαφές SIM
Στο κεντρικό μενού πληκτρολογούμε έναν αριθμό και κατόπιν # (Δίεση)

Συντόμευση για τελευταίες κλήσεις 0# (Μηδέν,Δίεση)

Μετά από λάθος PIN μπείτε στο μενού τηλεφώνου χωρίς την κάρτα Sim και
πιέστε NO: * * 0 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 #

Sony Ericsson W995 Χαρακτηριστικά - Γενικά

Κεντρική σελίδα 
Sony Ericsson W995


W995
Κάτι παραπάνω από ένα τηλέφωνοΧαθείτε μέσα στις ταινίες με το τηλέφωνο Sony Ericsson W995 Walkman®. Δείτε ταινίες μέσα από movie player του κινητού ή βρείτε τα αγαπημένα σας clip στο YouTube. Απολαύστε τα όλα στη φωτεινή οθόνη 2.6” του και αισθανθείτε πιο κοντά στη δράση με τον κρυστάλλινο ήχο.
 
Η τεχνολογία Media Go™ κάνει τη μεταφορά μουσικής από το PC στο τηλέφωνο εύκολη σαν ντο, ρε, μι.

Η υψηλής ευκρίνειας έγχρωμη οθόνη 2.6” του τηλεφώνου W995 θα σας κάνει να θέλετε να δείτε τα πάντα. Τέλεια για να βλέπετε ταινίες στο κινητό σας.

"Κατεβάστε" μουσική, παιχνίδια και ατέλειωτη διασκέδαση για το Sony Ericsson W995 από το PlayNow™

Θέλετε να δείτε τι μπορεί να σας προσφέρει το Device Stage™ των Windows 7; Πάρτε ένα καλώδιο USB και συνδέστε το W995 σας με έναν υπολογιστή. Απολαύστε εύκολη πρόσβαση στο Media Go. Ανακαλύψτε εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη δημιουργικότητά σας. Ή απλώς να χαλαρώσετε και να ψυχαγωγηθείτε.

Το τέλειο organizer ψυχαγωγικού περιεχομένου - με το Media Go™ μπορείτε ευκολότερα από ποτέ να παίρνετε μαζί σας τα πολυμέσα σας, όπου κι αν πάτε. Μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας με "drag and drop". Αλλά και η μετατροπή αρχείων είναι πανεύκολη: το Media Go™ μετατρέπει αυτόματα αρχεία μουσικής και ταινιών, προσφέροντάς σας την καλύτερη δυνατή ποιότητα.


Το Media Go™ σας επιτρέπει να συγχρονίζετε αυτόματα τις playlists σας, έτσι ώστε το τηλέφωνό σας να είναι πάντοτε ενημερωμένο με τα πιο πρόσφατα αγαπημένα σας κομμάτια. Μπορείτε, επίσης, να εγγραφείτε συνδρομητής σε podcasts και να βρείτε νέο, συναρπαστικό περιεχόμενο στον κατάλογο - ή να προσθέσετε το δικό σας.

Τραβήξτε τέλειες φωτογραφίες - με 8.1 megapixel στη διάθεσή σας, μπορείτε να απαθανατίσετε το καθετί όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα. Η κάρτα μνήμης 8 GB που θα βρείτε στη συσκευασία του τηλεφώνου σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν ανεξάντλητο αριθμό φωτογραφιών. Καθώς επίσης, video clip και ήχους.


Δύο τεχνολογίες ήχου από τη Sony - το Clear Stereo και το Clear Bass - συναντιούνται σε ένα εκλεκτό ακουστικό: το W995 σας προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ήχου.
 
Με την ξεκάθαρη και διαισθητική διασύνδεση χρήστη του Walkman® player, η περιήγηση στη μουσική σας είναι παιχνιδάκι! Και για να έχετε μια εμπειρία ήχου κομμένη και ραμμένη στο προσωπικό σας μουσικό γούστο, δοκιμάστε μία από τις 8 προρυθμίσεις του ισοσταθμιστή.

Παρακολουθήστε τα αγαπημένα σας clip ξανά και ξανά. Και όταν κρίνετε ότι εκείνη η στιγμή που μόλις "τραβήξατε" σε video αξίζει μεγαλύτερο κοινό, "ανεβάστε" το για να το δουν όλοι. Το τηλέφωνό σας είναι απόλυτα συμβατό με το YouTube™ .

Απολαύστε ζωντανά video από το Internet – με το streaming δεν περιμένετε πότε θα "κατέβει" το video, ούτε ανησυχείτε αν θα γεμίσει η μνήμη σας.

Δημιουργήστε playlists με βάση το ρυθμό και τη διάθεση. Αργά ή γρήγορα, χαρούμενα ή λυπητερά - η λειτουργία SensMe™ σας επιτρέπει να επιλέγετε τραγούδια από ένα χάρτη διαθέσεων με βάση τους δύο άξονες.

Με το W995 στο χέρι σας, δεν πρόκειται να χαθείτε - όπου κι αν σας οδηγούν τα ταξίδια σας. Στο τηλέφωνό σας υπάρχει προεγκατεστημένη μια δοκιμαστική έκδοση* του Wayfinder Navigator™. Προσανατολιστείτε με τις αναλυτικές οδηγίες πλοήγησης, την απεριόριστη πρόσβαση σε ένα online εργαλείο σχεδιασμού ταξιδιών και σε χάρτες* διαθέσιμους για "κατέβασμα". (* Η διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου και η κάλυψη που παρέχουν οι χάρτες υπόκεινται σε τοπικές διαφοροποιήσεις.)

Για γρήγορη σύνδεση Internet σε hotspots, το τηλέφωνό σας διαθέτει υποστήριξη Wi-Fi.

Μην αφήνετε το χαμηλό φωτισμό να σας πτοήσει. Χρησιμοποιήστε το φως φωτογράφησης και βγάλτε καταπληκτικές φωτογραφίες ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει υποστήριξη DLNA, χάρη στην οποία έχετε τη δυνατότητα να συνδέεστε ασύρματα με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσω Wi-Fi. Για παράδειγμα, δείτε τις φωτογραφίες σας στην τηλεόρασή σας - απλώς συνδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε.

Μουσική on air - απλώς συντονιστείτε και απολαύστε. Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο στερεοφωνικό ραδιόφωνο FM.


Διαστάσεις 97.0 x 49.0 x 15.0 mm
3.8 x 1.9 x 0.6 in.
Βάρος 113.0 gr
4.0 oz
Οθόνη 240x320 pixel
Διαθέσιμα χρώματα Progressive Black
Cosmic Silver
Energetic Red
Μνήμη Memory Stick Micro™ (M2™) support (up to 16GB)
Phone memory 118MB* 

 

Απόδοση μπαταρίας

Η απόδοση της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες δικτύου, τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου και τη χρήση του τηλεφώνου.
Δίκτυα Χρόνος ομιλίας Χρόνος αναμονής Video-κλήση
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 9 ώρες 370 ώρες x
UMTS/HSPA 900/2100 4 ώρες 360 ώρες 3 ώρες 30 λεπτά
Χρόνος ακρόασης μουσικής: 20 ώρες

Κάμερα

Τύπος φλας/φωτός - Φλας φωτογράφισης
Τραβήξτε πολύ καλές φωτογραφίες, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Ανίχνευση χαμόγελου
Αφήστε την κάμερα να τραβήξει αυτόματα μια φωτογραφία, μόλις χαμογελάσει το θέμα σας.
Ψηφιακό zoom - έως 16x
Ελάτε πιο κοντά στο θέμα σας.
Κάμερα - 8.1 Megapixel
Απαθανατίστε και μοιραστείτε ιδιαίτερες στιγμές.
Πηγές φωτογραφιών (photo feeds)
Εγγραφείτε συνδρομητές σε πηγές φωτογραφιών από το blog φωτογραφιών ενός φίλου σας.
Γεωγραφική σήμανση (geo tagging)
Προσθέστε στις φωτογραφίες σας πληροφορίες από τα μέρη που έχουν τραβηχτεί.
Σταθεροποιητής video
Αποφύγετε το θάμπωμα των φωτογραφιών που οφείλεται σε μικροκουνήματα του χεριού.
Εγγραφή video
Απαθανατίστε τα γεγονότα ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φως εγγραφής video
Περισσότερο φως κατά τη λήψη video
Blogging φωτογραφιών
"Ανεβάστε" online σε δευτερόλεπτα τις φωτογραφίες που έχετε βγάλει με το τηλέφωνό σας.
Σταθεροποιητής εικόνας
Αποφύγετε το θάμπωμα των φωτογραφιών που οφείλεται σε μικροκουνήματα του χεριού.
Διόρθωση φωτογραφιών
Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Η Διόρθωση φωτογραφιών ρυθμίζει την ισορροπία φωτός και την αντίθεση μιας φωτογραφίας μετά τη λήψη της.
Ανίχνευση προσώπων
Το τηλέφωνό σας ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση πάνω στα πρόσωπα των φωτογραφιών σας.
Αυτόματη εστίαση
Αυτόματη εστίαση για βέλτιστη ευκρίνεια.

Μουσική

Υποστηρίζει μουσικούς τόνους - MP3, AAC
Χρησιμοποιήστε αυθεντικές μουσικές ηχογραφήσεις ως ήχους κλήσης.
TrackID™
Ηχογραφήστε μερικά δευτερόλεπτα από ένα τραγούδι και θα λάβετε στο τηλέφωνό σας πληροφορίες για το κομμάτι, τον καλλιτέχνη και το άλμπουμ, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Shake control
SensMe
Music mood mapping. Listen to, and create, playlists of songs sorted according to the mood of the music.
PlayNow™
"Κατεβάστε" μουσική και παιχνίδια στο τηλέφωνό σας.
Στερεοφωνικά ηχεία
Ακούστε δυνατά - μια ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου μέσω στερεοφωνικών ηχείων.
Bluetooth™ stereo (A2DP)
Μουσική από το τηλέφωνό σας σε ένα ακουστικό μέσω ασύρματης σύνδεσης.
Εξώφυλλα άλμπουμ
Επιλέξτε μουσική αναζητώντας εξώφυλλα CD-άλμπουμ ή άλλες εικόνες
Clear Stereo
Πολύ καλά ξεχωρισμένα κανάλια ήχου (δεξί/αριστερό) για μειωμένες διαρροές ήχου.
Clear Βass
Καθαρά, βαθιά μπάσα, χωρίς παραμορφώσεις.
Walkman™ player

Internet

Μετατόπιση & ζουμ
Προβάλετε ιστοσελίδες όπως σάς αρέσει - δείτε μια γρήγορη επισκόπηση ή κάντε μεγέθυνση για λεπτομέρειες.
Web browser - Access NetFront™
Πλήρης Internet browser με υποστήριξη για βασικά πρωτόκολλα, εικόνες και video.
Σελιδοδείκτες
Γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας website.
Πηγές ειδήσεων web
Λάβετε ειδήσεις στο κινητό σας, ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα.

Ψυχαγωγία

Tracker
Παρακολουθήστε τη διαδρομή σας - αυτή η εφαρμογή άθλησης διαθέτει υποστήριξη GPS.
Ραδιόφωνο - Ραδιόφωνο FM με RDS
Ραδιοφωνική ψυχαγωγία όλο το 24ωρο.
Walk Mate
Στο τηλέφωνό σας υπάρχει προεγκατεστημένος ένας μετρητής βημάτων.
Προβολή video
Παρακολουθήστε video clips στην οθόνη του τηλεφώνου σας.
Video streaming
Παρακολουθήστε video σε πραγματικό χρόνο. Δε χρειάζεται αποθηκευτικός χώρος.
Java
Προσθέστε επιπλέον εφαρμογές και παιχνίδια στο τηλέφωνό σας.
YouTube™
Δείτε τα αγαπημένα σας video στο YouTube™ ή "ανεβάστε" τα δικά σας - η πρόσβαση γίνεται εύκολα μέσω της εφαρμογής YouTube™.
Παιχνίδια κίνησης (motion gaming)
Το παιχνίδι γίνεται σαν πραγματικό - περιστρέψτε, στριφογυρίστε, κουνήστε το τηλέφωνό σας για να ελέγξετε τη δράση.
3D παιχνίδια
Απολαύστε παιχνίδια ποιότητας με πλήρες χρώμα και βάθος.
Media
Media content in one place for fast and easy access.

Συνδεσιμότητα

Συγχρονισμός
Συγχρονίστε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις πληροφορίες του organizer του τηλεφώνου σας με τις αντίστοιχες πληροφορίες στον υπολογιστή σας.
WiFi™ - πιστοποιημένο
Utilise high-speed Internet at Wi-Fi™ hotspots at airports and other facilities.
Υποστήριξη USB
Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
Συνδεθείτε και μεταφέρετε στοιχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας και αντίστροφα.
Μόντεμ
Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Web χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας όπου κι αν είστε.
Τεχνολογία Bluetooth™
Συνδεθείτε ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth™.
DLNA Certified™
Συνδεθείτε ασύρματα με άλλες συσκευές.
Wayfinder Navigator™
Δε θα χαθείτε ποτέ ξανά - στο τηλέφωνό σας υπάρχει προεγκατεστημένη μια δοκιμαστική έκδοση του Wayfinder Navigator™.
Google Maps™
Βρείτε το δρόμο για τον προορισμό σας.
aGPS
Κάντε χρήση υπηρεσιών ανάλογα με τη θέση σας, χάρη στο GPS.
Υποδοχή ήχου 3.5 mm
Μοιραστείτε τη μουσική σας μέσω της υποδοχής πρόσθετων ακουστικών. Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε σετ ακουστικών με τυπικό βύσμα σύνδεσης 3.5 mm.
PictBridge
Στείλτε τις εικόνες σας σε έναν εκτυπωτή, απευθείας από το τηλέφωνό σας.

Μηνύματα

Εγγραφέας ήχου
Δημιουργήστε φωνητικές σημειώσεις ή εγγράψτε clip ήχου και στείλτε τα με μήνυμα.
Προγνωστική μέθοδος εισαγωγής
Γρήγορη και εύκολη επικοινωνία με μηνύματα.
Άμεσα μηνύματα
Online chat. Εν κινήσει.
Μηνύματα MMS
Πολύχρωμα μηνύματα MMS.
Μηνύματα SMS
Στείλτε κείμενα χαιρετισμού οπουδήποτε στον κόσμο.
Exchange ActiveSync®
Stay seamlessly synchronized with your Microsoft® Exchange email server.
Email
Δείτε τα εισερχόμενα email σας όπου κι αν είστε.

Επικοινωνία

Video-κλήση - dedicated camera
Δείτε με ποιον μιλάτε με video σε πραγματικό χρόνο.
Εφαρμογή Facebook™
Παραμείνετε σε επαφή με τους φίλους σας στο Facebook™ από το τηλέφωνό σας.
Δόνηση
Όταν το τηλέφωνό σας είναι σε σιωπηλή λειτουργία, θα ξέρετε πότε έχετε εισερχόμενα μηνύματα ή κλήσεις.
Ανοικτή συνομιλία
Άνετες κλήσεις χωρίς χρήση των χεριών.

Σχεδίαση

Κινούμενες εικόνες φόντου
Στιλάτες κινούμενες εικόνες στην οθόνη.
Εικόνες φόντου
Βάλτε την αγαπημένη σας εικόνα στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής.
Αυτόματη περιστροφή
Κάντε εναλλαγή μεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας προβολής περιστρέφοντας το τηλέφωνο. Ό,τι κι αν προβάλλετε, θα περιστραφεί για να ταιριάζει με τον προσανατολισμό της οθόνης.

Organizer

Λειτουργία φακού
Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως βοηθητικό φως σε σκοτεινά περιβάλλοντα.
Χρονοδιακόπτης
Ρυθμίστε ένα χρονικό διάστημα και το τηλέφωνό σας θα σάς ειδοποιήσει με ένα ηχητικό σήμα όταν εκπνεύσει αυτό το διάστημα.
Εργασίες
Δημιουργήστε, ταξινομήστε και αποθηκεύστε λεπτομέρειες για πράγματα που πρέπει να κάνετε. Ορίστε υπενθυμίσεις.
Χρονόμετρο
Μετρήστε πόσο χρόνο χρειάζεστε για να κάνετε οτιδήποτε.
Ευρετήριο
Οι πληροφορίες που χρειάζεστε για να είστε διαρκώς σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας.
Σημειώσεις
Ψηφιακές σημειώσεις για τα πράγματα που πρέπει να θυμάστε.
Λειτουργία σε πτήση
Απενεργοποιείστε τους πομποδέκτες ασύρματης επικοινωνίας στο τηλέφωνό σας για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια άλλες λειτουργίες.
Ημερολόγιο
Αποθηκεύστε πληροφορίες συναντήσεων και ορίστε υπενθυμίσεις.
Αριθμομηχανή
Αριθμομηχανή με πλήρεις λειτουργίες όποτε τη χρειαστείτε.
Ξυπνητήρι
Ρυθμίστε το ξυπνητήρι του τηλεφώνου σας να χτυπά την ώρα που θέλετε.

Αποποίηση ευθυνών

Η εφαρμογή Facebook™ ίσως να μην είναι διαθέσιμη με όλες τις διαμορφώσεις ρυθμίσεων των διάφορων λειτουργών δικτύου

Αξεσουάρ

http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/w995?cc=gr&lc=el#view=accessories


Υποστήριξη

http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/w995?cc=gr&lc=el#view=support 


Ενδιαφέρουσες Σελίδες για το W995


http://www.myphone.gr/devices/preview-386.html
http://phone.mobile9.com/i/sony+ericsson+w995/http://www.getjar.com/
(Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεαν στον Η/Υ εφαρμογές και παιχνίδια για το κινητό σας)